Boka beskärning av dina fruktträd

Nu är det dags att påbörja vårens beskärning av dina fruktträd. Fruktträdbeskärning kan verka svårt, men med kunskap och omsorg om träden och med de ”rätta” snitten har träden möjlighet till återhämtning och även ge dig rikligare skörd. Vi beskär företrädesvis under vårvintern och sommar-höstmånaderna. Målet med en omsorgsfull beskärning…